Ogłoszenia 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 stycznia 2019 r.

Poniedziałek – 14 stycznia 6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii Wtorek – 15 stycznia 6.45 Za + brata Jana Wilkowskiego, rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Biskup i Bomba 17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Barteczko, za ++ z rodzin Barteczko i Pietruszka…

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 stycznia 2019 r.

Poniedziałek – 7 stycznia 6.45 Za ++ Otylię i Romana Majnusz, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Majnusz i Malcher oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące Wtorek – 8 stycznia 6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii 17.00 Lichynia. Za + Jana Poloczek, ojca Józefa, dziadków Agnieszkę i Konstantego Poloczek, Jadwigę    i Antoniego…

Ogłoszenia duszpasterskie 31 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019 r.

Poniedziałek – 31 grudnia; siódmy dzień w Oktawie Nar. Pańskiego; wsp. św. Sylwestra I, papieża 16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski w starym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku oraz za ++ parafian  ( dane statystyczne ) 18.00 Zalesie Śląskie.  Do  Boskiej  Opatrzności, z podziękowaniem  za  otrzymane łaski…