<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Św. Marcin w naszej parafii

Tuż po godz. 16.30 do Zalesia Śląskiego przybył św. Marcin, postać która jest bardzo znana dorosłym i dzieciom. Wzór do naśladowania w uczynkach miłosierdzia wobec ciała. To św. Marcin oddał żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów:…

Nietypowa katecheza

W ostatnich dniach uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim i Lichyni przeżyli katechezę w terenie. Tematem katechezy było: „Poznajemy naszą parafię”. Pomysłodawcą i realizatorem nietypowej katechezy był ks. Proboszcz. Skorzystaliśmy z samochodu terenowego rodziny Smiatek z Jemielnicy. Dzieci i młodzież przeżyły to niezwykle radośnie i pobożnie. Poszerzyły przy okazji swoją wiedzę na temat…

Wyremontowana kaplica przedpogrzebowa

Kaplica przedpogrzebowa w Zalesiu Śląskim jest już po generalnym remoncie i renowacji. 17 października 2007 r. zakończyliśmy remont i renowację kaplicy przedpogrzebowej. Jest to kolejny owoc wspólnej życzliwości ks. Proboszcza i parafian wobec Pana Boga i Kościoła. Głównych prac podjęła się firma p. Marka Izbickiego. Remont i renowacja objęły: odtworzenie krzyża na szczycie kaplicy, położenie…

Nowa mapa Palestyny w sali konferencyjnej

W celach edukacyjnych w niedawno wyremontowanej i odnowionej sali katechetycznej została wykonana nowa mapa Ziemi Świętej z czasów Jezusa Chrystusa. Na prośbę ks. Proboszcza, tego szlachetnego przedsięwzięcia podjęła się p. Teresa Tiszbierek z Zalesia Śląskiego. Składamy jej za to wyrazy wdzięczności. Mapa została wykonana na ścianie specjlalną techniką. O szczegóły można pytać naszą artystkę.

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: