<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Tradycja Grobu Pańskiego

Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie wielkopiątkowego nabożeństwa przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji do Grobu Pańskiego, przy którym wierni gromadzą się na adoracji. Nasza parafia również może poszczycić się różnymi pięknymi zwyczajami, a wśród nich budowaniem Grobów Pańskich w Zalesiu Śląskim i Lichyni.

Misje św. w naszej parafii

W dniach 9-16 marca przeżyliśmy błogosławiony czas Misji św. Ma to miejsce raz na 10 lat. Przeprowadził je ks. dr Piotr Tarliński, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i dyrektor Radia Plus. Poprzez głoszone słowo Boże, poparte muzyką, śpiewem i obrazem mogliśmy na nowo odpowiedzieć na nasze chrześcijańskie powołanie, odnajdując się we współczesnym świecie. Głosił…

Remont i renowacja przykościelnego krzyża w Zalesiu Śląskim

23 lutego rozpoczęliśmy generalny remont i renowację starego, bo pochodzącego z 1885 r. przykościelnego krzyża. Prace zleciliśmy firmie p. Ireneusza Śmiechowskiego z Nysy. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to krzyż będzie gotowy do I Komunii św., która odbędzie się 4 maja 2008r. Górna część krzyża wykonana jest z granitu, zaś dolna z piaskowca. Część…

Remont i renowacja kościoła filialnego pw. św. Józefa w Lichynii

W połowie stycznia br. rozpoczęliśmy generalny remont i renowację elewacji wewnętrznej kościoła filialnego w Lichyni. Kościół jest ogrzewany a zima łagodna więc mogliśmy zdecydować się na tę szlachetną inwestycję tak wcześnie. Z drugiej strony będziemy 11 maja br. – w tym kościele – przeżywać uroczystość prymicyjną naszego parafianina ks. diakona Łukasza Szablickiego z Lichyni. Zatem…

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: