<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie na rok 2019


 

Ostatnie wydarzenia:

„Więzienie” dla niegrzecznych… – gotowe

1 kwietnia zostało nieoficjalnie uruchomione „więzienie” dla niegrzecznych parafian. Składa się ono z pomieszczenia formacyjnego, gdzie niepoprawni będą rozmyślać, modlić się i czytać porządne książki oraz pomieszczenia konsumpcyjnego, gdzie będą zaspokajać swoje naturalne potrzeby jedzenia, picia itp. Możliwość ucieczki przed końcem procesu poprawy i nawrócenia – nie realna… – klucze posiada ks. Proboszcz!

Grota Matki Bożej Lurdzkiej – poświęcona

W czwartek 25. grudnia, parafianie uczestniczący we Mszy św. o godz. 10.30, mieli okazję po zakończonym nabożeństwie wziąć udział w uroczystym poświęceniu Groty Matki Bożej Lurdzkiej, która znajduje się w ogrodzie plebanijnym. Wszyscy parafianie licznie zebrali się by być świadkami poświęcenia i oddania do użytku niewątpliwie ważnego miejsca, gdzie będą mogli teraz spotykać się na…

Nowy – Maryjny – dzwon w Lichyni

W poniedziałek 8 grudnia na Mszy św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Lichyni, o godz. 17.00 został poświęcony nowy dzwon, któremu na imię „Maryja”. Był to niewątpliwie historyczny i wzruszający moment. Błogosławieństwa i poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz. Nowy dzwon waży 130 kg. Wyprodukowany został w Ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie, w 4 miesiące od złożenia…

Św. Józef Oblubieniec – w ogrodzie plebanijnym

Tuż obok groty Matki Bożej Lurdzkiej w ogrodzie plebanijnym stoi Święty Patron Lichyni. Jednocześnie nasz wspólny patron, bo opiekuje się rzemieślnikami, których w Zalesiu Śląskim i Popicach też nie brakuje. Jest także patronem dobrej śmierci. W prawym ręku trzyma białą lilię, symbol niewinności i czystości, zaś w lewym ręku Dzieciątko Jezus z kulą ziemską i…

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: