<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Uroczystość Wszystkich Świętych

W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim rozpoczęły się nieszpory za zmarłych, a następnie procesja na cmentarz i nabożeństwo przy pięciu stacjach. Po nabożeństwie ks. Proboszcz podziękował za wspólną modlitwę, opiekę nad grobami i zaangażowanie w generalną odnowę cmentarza. Później w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza i przy śpiewie pieśni…

Uroczystość odpustowa w naszej parafii

17 października obchodziliśmy uroczystość odpustową w naszej parafii. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., którą – na zaproszenie naszego ks. Proboszcza – odprawił oraz Słowo Boże wygłosił ks. prof. Janusz Czerski, mitrat Kościoła Grekokatolickiego. W wygłoszonej homilii przytoczył najważniejsze momenty z życia naszej patronki – św. Jadwigi. Wskazał jak bardzo jest Ona współczesną świętą,…

Zwierzęta? To też Boże stworzenia 🙂

4 października o godz. 16.00 w ogrodzie plebanijnym – przy pięknej pogodzie i radosnej atmosferze – odbyło się tradycyjne już, błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów ku czci św. Franciszka z Asyżu. Kim był i jest nasz Święty? Urodził się w 1181 r. jako syn zamożnego kupca. Był wrażliwy, uzdolniony, szczery i wielkoduszny. Brał udział w…

Dożynki 2010 – w naszej parafii

W niedzielę obchodziliśmy uroczyste dożynki w naszej parafii jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony i Jego błogosławieństwo w pracy na roli. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się w Lichyni o godz. 9.00 zaś w Zalesiu Śląskim u państwa Tiszbierek przy ul. Św. Jadwigi o godz. 10.30. Stamtąd zgromadzeni parafianie przeszli w procesji do kościoła. Ks. Proboszcz w…

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: