<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie na rok 2019


 

Ostatnie wydarzenia:

Piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny

Wyruszyliśmy ok. godz. 7.00 pod przewodnictwem O. Eryka Kopa. Zmierzaliśmy w corocznej pielgrzymce na górę ufnej modlitwy – Górę Św. Anny – miejsce, w którym swój tron ma św. Anna, patronka rodzin i Śląska, babcia Pana Jezusa. Towarzyszyła nam niepewna, chłodna pogoda, ale na szczęście po dwóch godzinach dotarliśmy susi do celu. O godz. 11.00…

Montaż głównego ołtarza

13 i 14 lipca br. zamontowaliśmy wyremontowany i odnowiony ołtarz główny kościoła parafialnego wraz z obrazem św. Jadwigi Śląskiej, naszej patronki oraz na miejscu odrestaurowaliśmy płaskorzeźbę „Ostatniej wieczerzy”. Ołtarz wraz z obrazem wrócił do pierwotnego wyglądu z początku XIX wieku. Jak wcześniej informowaliśmy prac podjęła się pani Jolanta Dudała, konserwator zabytków z Nysy. Dziękujemy jej…

Słowa wdzięczności…

Opawica, dnia 16.07.2009 r. Czcigodny Ksiądz Proboszcz Teodor Smiatek Par. św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim W imieniu własnym i parafian z parafii p.w. Trójcy Świętej w Opawicy wyrażam serdeczne słowa wdzięczności za przekazane naszej Parafii meble zakrystyjne. Wspólnota nasza jest uboga „osobowo” bo liczy niewiele ponad 500 mieszkańców, a posiada aż 4 kościoły, w…

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: