<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii

Już około godz. 4.30 nad ranem rozpoczęły się dzisiejsze przygotowania parafian do uroczystości Bożego Ciała. Mimo ponurej aury nie zawiodła chęć, wysiłek oraz cierpliwość mieszkańców, którzy od dłuższego czasu czynili przygotowania do tego dnia. Pracowali starsi jak i najmłodsi mieszkańcy, choć ciężko było wstać tak wcześnie rano. Budowali ołtarze oraz układali kwietne chodniki. Największą satysfakcją…

Nabożeństwa majowe

W miesiącu maju w naszej parafii odbywały się nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Rozważania majowe były pięknie prowadzone przez nasze marianki. Część nabożeństw odbywała się przy kapliczkach oraz krzyżach polnych i przydrożnych.

Szlachetna służba

20 maja na Mszy św. szkolnej w kościele parafialnym miała miejsce radosna i wzniosła uroczystość przyjęcia kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Do grona ministrantów dołączyło dwóch chłopców zaś do grona Dzieci Maryi – cztery dziewczynki. W Lichyni zaś, w kościele filialnym, ta sama uroczystość odbyła się 21 maja. Do grona ministrantów dołączył chłopak i dziewczynka…

Do św. Jacka Odrowąża …

8 maja 2010 r. udaliśmy się tradycyjną pielgrzymką do Kamienia Śląskiego z udziałem dzieci I-komunijnych i ich rodziców. Razem było nas 20 uczestników. Jak w poprzednich latach zwiedziliśmy sanktuarium św. Jacka, sanatorium i kościół parafialny. Oprowadzała nas pani przewodnik, a po kościele parafialnym ks. proboszcz Walter Lenart – następca ks. Hermana Piechoty (wujka naszego ks….

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dz. Jezu

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: