Miesięczne archiwa: Maj 2019

Nabożeństwo majowe na osiedlu Popice

25 maja 2019 r., o godz. 16:30, odbyło się tradycyjne nabożeństwo majowe przy kapliczce-dzwonnicy i krzyżu na osiedlu Popice, które poprowadził Ksiądz Proboszcz wraz z mariankami i ministrantami. W nabożeństwie licznie uczestniczyli parafianie oraz przybyli goście. Po nabożeństwie wszyscy udali się na kawę oraz ciasto z okazji tegorocznej Majówki na Popicach. Pogoda i atmosfera spotkań…

25 rocznica święceń kapłańskich ks. Adriana Adamika

25 maja 2019 r., o godz. 15:00, w kościele parafialnym odbyła się Msza św. w intencji ks. Adriana Adamika z okazji jego 25 rocznicy święceń kapłańskich. Oprócz rodziny przybyli również przyjaciele, księża oraz parafianie z Zalesia Śląskiego, Lichyni oraz osiedla Popice. Wszyscy przyszli po to  aby podziękować Bogu za 25 lat pracy naszego parafianina, który…

Ogłoszenia duszpasterskie 27 maja – 2 czerwca 2019 r.

Poniedziałek – 27 maja 17.00 Lichynia. Procesja do kapliczki w kierunku Zalesia Śląskiego i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Makosz oraz za + brata Piotra i za ++ z rodzin Ankler i Makosz 18.30 Procesja do krzyża…

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 maja 2019 r.

Poniedziałek – 20 maja 17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Teklę i Benjamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowski, za ++ rodzeństwo z obu stron, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Pawlica, Sołtys i Kępkowski oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie 18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + ojca Jana…

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 maja 2019 r.

Poniedziałek – 13 maja 17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. O ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla ks. Czesława Gaca 18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą  opiekę  Bożą  i  zdrowie  w  intencji  rodziny …

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 maja 2019 r.

Poniedziałek – 6 maja; święto św. apostołów Filipa i Jakuba 17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św.  Za + Jana Bijak w 4 rocznicę śmierci 18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Pawła i Gertrudę Nowak, Stanisławę Nowak, Henryka Wieczorek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Marek, Hadasik,…