<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Na św. Józefka

Jak co roku tak i w tym, po raz kolejny do Lichyni zjechali się mężczyźni z całej parafii. Przybyli oni tam po to by ofiarować się i polecać opiece ich patrona – św. Józefa. Modlili się o pomoc i Jego wsparcie przez cały następny rok. Po mszy św. wspólnie odmówili litanię do św. Józefa.

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

Niedzielna uroczystość odpustowa rozpoczęła się o godz. 10.30, na której zebrali się parafianie by wspólnie oddać się opiece św. Jadwidze. Zebrali się również aby podziękować za Jej dotychczasową opiekę i pomoc. Nasza patronka jest wzorowym przykładem zarówno dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych i małżeństw.

Dożynki parafialne

W tym dniu mieszkańcy Zalesia wspólnie zebrali się by podziękować na uroczystej mszy św. o godz. 10.30 za otrzymane łaski i pomoc Bożą w tegorocznych pracach na polu, w domu i na działkach. O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo popołudniowe.

Trzy obrazy

Na razie dwa obrazy: Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny Kowalskiej zostały poświęcone 4 czerwca 2004 r. o godz. 6.30 w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim. Zostały one umieszczone w specjalnie przygotowanym ołtarzu po lewej stronie kościoła. Trzeci obraz św. Ojca Pio jest jeszcze w warsztacie malarskim. Po ukończeniu zostanie również poświęcony i umieszczony razem…

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

św. Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: