<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Galeria zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której można zobaczyć wybrane wydarzenia w naszej parafii w obiektywie.

Przejdź do galerii...

Zobacz nasze aktualne ogłoszenia duszpasterskie


 

Ostatnie wydarzenia:

Jasełka

W niedzielę 7. stycznia o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim, dzieci z Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim oraz z Lichyni przedstawiły „Jasełka”. Tuż po przedstawienu „Jasełek” dla wszystkich zagrała orkiestra ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy.

Uroczystośc wprowadzenia relikwii św. Jadwigi Śląskiej w naszej parafii.

Relikwie świętej Patronki Śląska i naszej parafii zostały przywiezione z Trzebnicy dnia 25. listopada 2006 r. w ramach pielgrzymki marianek, ministrantów i lektorek do Wrocławia, Trzebnicy i Oleśnicy. Święta Jadwiga urodziła się w 1174 roku jako córka hrabiego Andechs w Bawarii. Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedytkynek w Kitzingen. W…

Pielgrzymka Dzieci Maryi, Liturgicznej Służby Ołtarza i lektorek do Trzebnicy

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy o godz. 8.30 w sobotę. Było nas 55 osób. Ruszyliśmy autokarem Setra z pod plebanii w Zalesiu Śląskim w kierunku Wrocławia. Jechaliśmy autostradą A4 podziwiając piękno naszej opolskiej diecezji i częściowo archidiecezji wrocławskiej. Widzieliśmy m.in. piękno Góry św. Anny, poprzednią parafię ks. Proboszcza – Lipową, strzelnicę , na której ćwiczył oko ks. Teodor…

Dzieci Maryi są także wśród nas

Po wielu latach w naszej parafii odrodziły się Dzieci Maryi lub też inaczej zwane – Marianki. Marianki to dzieci, które na wzór Matki Bożej żyją i służą Bogu i Jego Kościołowi w swojej parafii. Dzieci Maryi składają specjalne przyrzeczenie służby i wierności zasadom chrześcijańskiej wiary. Mają być dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży w parafii….

Cytaty:

Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, ze umrze źle…

św. Jan Bosko

Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.

św. Izaak Syryjczyk

„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

św. Franciszek z Asyżu

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

św. Ojciec Pio.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej męki i Smierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, której owoce trwają w bezkrwawej Ofierze Mszy Swiętej.

św. Tomasz z Akwinu

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania.

św. Jan Paweł II Papież

 

Nasza patronka św. Jadwiga Śląska

sw_jadwigaPochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 – zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania polsko-niemieckiego.

Więcej…


Polecamy: