Autor archiwów:blazej

Życzenia naszego Księdza Proboszcza

W trudnej sytuacji niepokoju, lęku i troski o swoje zdrowie i życie oraz bliskich – dużo zdrowia, nadziei, miłości, pokoju i budującej wiary płynących z głębokiego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia, w szczególności zaś niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – życzę wszystkim mieszkańcom naszej parafii. Pamiętam w modlitwie o was wszystkich – bez wyjątku i proszę o modlitwę…

Kościół parafialny : kapitalny remont organów

18 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy generalny remont organów kościoła parafialnego w Zalesiu Śląskim. Prac podjęła się firma p. Henryka Hobera z Olesna. Remont potrwa około 5 – 6  miesięcy. Części ruchome zostały przewiezione na warsztat do Olesna; części konstrukcyjne (stałe) będą remontowane na miejscu. Na ten czas muzykę i śpiew kościelny będzie podtrzymywała fisharmonia. 4…

Kwietne dywany wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Kilkadziesiąt lat wciąż żywej tradycji układania kwietnych dywanów w uroczystość Bożego Ciała pozwoliło poczynić starania do wpisania tej tradycji na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Po kilku miesiącach zbierania informacji o tej tradycji w naszej miejscowości, rozmowach z mieszkańcami oraz zebraniu licznych starych fotografii dokumentujących ten zwyczaj, udało się wspólnie z sąsiednimi miejscowościami w gminie…

Ogłoszenia duszpasterskie 30 marca – 5 kwietnia 2020 r.

Poniedziałek – 30 marca 7.00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę Krystynę, brata Jana, za ++ Genowefę i Gerarda Mróz  oraz  za  wszystkich  ++  z  rodzin  Grabiński,  Mielimączka  i  Mróz 9.30 Pogrzeb śp. Gintra Imiela z ul. XV – lecia   ( l.80 ) 17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Maksymiliana i Paulinę Wypich, Alfreda i Edeltrudę…

Opolska katedra : od wewnątrz – jak nowa

Kościół św. Krzyża wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1223 r. (dokładnie jak pierwsza wzmianka o naszej parafii). W 1295 r. stał się kościołem parafialnym. Kościół gotycki z XIII w. ulegał kilka razy pożarom i został obudowywany. Wieże dobudowane zostały w 1899 r. Od 1813 r. głęboką czcią otaczany jest obraz Matki Bożej Opolskiej, koronowany…

Sanktuaria : św. Faustyny i św. Jana Pawła II – w Krakowie

Miejscami, które warto zwiedzić są z pewnością : Bazylika Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach. Pierwsze miejsce święte stanowi światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia, któremu patronuje św. siostra Faustyna, zaś drugie miejsce święte służy upamiętnieniu wielkiego dziedzictwa osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II, by jego przykład i słowo zostały…

Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 15 marca 2020 r.

Poniedziałek – 9 lutego 6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ Annę i Emanuela Szczeponek, Elżbietę i Mieczysława Sopel, za wszystkich ++ z rodzin Malcherczyk, Szczeponek i Sopel oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące 17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teklę i Benjamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowskich, za ++ z pokrewieństwa Pawlica, Kępkowski,…

Kwietne chodniki na Boże Ciało trafią na listę UNESCO?

W piątek, 21 lutego 2020 r., w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zalesia Śląskiego, Olszowej, Klucza i Zimnej Wódki z Radcą Ministra Departamentu Ochrony Zabytków, w sprawie sporządzenia wniosku; tym razem już w celu wpisania tradycji układania kwietnych chodników na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do tej pory staraliśmy się…

Miejsce, które warto zwiedzić : Obórki

Kościół w Obórkach, w powiecie brzeskim, zbudowano w XVI w. W latach 1534 – 1945 służył jako kościół ewangelicki. W 1685 r. został przebudowany. Sama wieża pochodzi z 1755 r.  Gruntowny remont przeprowadzono w 1865 r. Od 1967 r. świątynia należy do kościoła polskokatolickiego. Obecnie – niestety – niszczeje. Okazuje się, że jest najstarszym kościołem,…